Temel problem eğitimin ta kendisidir. – hâlâ ilerlemiş sanayileşmeden bile daha akuttur –

“Farklı seviyelerde üçyüz okula sahibiz” dedi doktor Mohamed Al Zaani. “Eğitim bakanlığımız tarafından kendi eğitim planları içerisinde kontrol altına alınmış haldedir. Ama eğitmenlere ihtiyacımız var. Onları Suriye, Ürdün, Lübnan ve Mısır’dan ithal etmek zorundayız. En iyileri ve en kalifiye olmuşları ile sözleşme yapıyoruz fakat onlardan uzun süreli faydalanamıyoruz. Şu an itibarı ile sayıları bin ikiyüz ve sürdürmekte olduğumuz okul inşaası hızıyla, beş yıl içerisinde bin kişiye daha ihtiyaç duyacağız.”

 “En iyi öğretim metodlarına açlık duyduğumuz bir gerçek; ki onları Kuveyt nüfusuna en adapte olacak, en ilerlemiş ülkelerde arıyoruz ve onları satın alıyoruz. Eğitmenlerin formasyonunda bilişim sistemleri kullanıyoruz ve bize iyi sonuçlar vermekteler. Bir araştırma merkezinde, dünyada ortaya çıkan yeni eğitim teknolojileri deneyimleri üzerine uygulamalı deneyimler gerçekleştiriyoruz. Eğer iyi sonuç verirlerse, onları adapte ediyoruz; vermezlerse, basitçe reddediyoruz.”

Güney Amerika’da yayın yapan TELESUR kanalının bir muhabiri tarafından 2012 yılında Kuveyt Eğitim Bakanlığı Başmüsteşarı Mohamed Al ZAANI’ ye yöneltilen bir soru üzerine iç medyada kullanılmak üzere simultane yapılan yazılı çeviridir.

Oxford Street English, İspanyolca Öğretmeni Semih Özman’a İspanyolca-Türkçe çevirisi için teşekkür ederiz.

 

ORJİNAL YAZI

GRAVE PROBLEMA DE EDUCACIÓN

El principal problema —aún más agudo que la industrialización acelerada— es el de la educación.

"Tenemos trescientas escuelas en diversos niveles —dijo el doctor Mohamed Al Zaani— que son controladas en sus planes de estudio por el ministerio de Educación. Pero necesitamos maestros. Tenemos que importarlos de Siria, Jordania, Líbano y Egipto. Contratamos a los mejores, los más calificados, pero no podemos depender eternamente de ellos. Son mil doscientos ahora, y al ritmo de construcción de escuelas que llevamos, necesitaremos mil más dentro de cinco años.

"Es cierto que precisamos de los mejores métodos de enseñanza; también buscamos en los países más adelantados los más adecuados a la población kuwaitiana y los compramos. Ya aplicamos la electrónica en la formación de maestros, y está dándonos buenos resultados. En un centro de investigación realizamos experimentos sobre las nuevas tecnologías de la enseñanza que surgen en el mundo. Si dan buenos resultados, las adoptamos; si no, simplemente las rechazamos."