İngilizcenin artık dünyanın ortak dili olduğunu ve bilimden seyahate kadar hayatın neredeyse her alanında karşımıza çıktığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. Bu sebepten ötürü, yaş, meşguliyet ya da meslek dalı ayırt etmeksizin, dünyaya açık olmak için İngilizce öğrenmek, günümüz koşullarında bir şart olmuş durumdadır. Bu yüzden şirketler için Kurumsal İngilizce eğitimi, içeriği ve hedeflere yönelik olması açısından büyük bir öneme sahiptir.

Oxford Street Dil Okullarında Şirketler için İngilizce Eğitimi İlkeleri

Oxford Street Dil Okulları’nın Şirketler için İngilizce eğitimi programları, alanında tecrübeli yabancı ve Türk öğretmenler eşliğinde sürdürülmektedir. Oxford Street Dil Okulları’nın temel eğitim ilkesi olan ‘terzi işi yabancı dil eğitimi‘ gözetilerek, başkaları için hazırlanmış ders programlarına mahkum olmaksızın, öğrencilerin yetenek ve de hedeflerine yönelik programlar hazırlanmaktadır.

Bu sebepten ötürü, yarım kalmış, bir türlü hayata geçirilemeyen ve de ‘anlaşılan ama konuşulamayan’ İngilizce bilgileriyle hayatınızı devam ettirmek zorunda kalmadan, başarılı bir eğitim sistemi ile gerçekten İngilizce öğrenmeniz hedeflenmektedir.

Oxford Street Dil Okullarında, Şirketler için İngilizce Eğitimi programları nasıl oluşturulur?

Formula Lingua’da İngilizce eğitimine başlanmadan önce izlenen adımlar şu şekildedir:

  1. İngilizce Eğitim İhtiyaç Analizi: Kurumsal İngilizce Dil Eğitimi ihtiyaçlarınızı sizden dinledikten sonra, katılımcılara Online Dil Eğitimi İhtiyaç Analizi gerçekleştiriyoruz.
  2. Dilbilim Testi: Öğrenme Becerileri ve Sözlü Düşünme olacak şekilde 2 aşamadan oluşan testimizi, eğitim alacak çalışanlarınıza online uygulayarak onların dil öğrenmesinde etken olabilecek öğrenme şekillerini ve dil bilimsel eğilimlerini ölçüp değerlendiriyoruz.
  3. İngilizce Seviye Belirleme: Eğer katılımcılarınız önceden bir İngilizce bilgisine sahipse, yazılı (online) ve sözlü (telefonda mülakat) olacak şekilde İngilizce seviye belirleme testi uygulanır.
  4. Eğitim organizasyonu ve materyal seçimi: Eğitmenlerimizle yaptığımız analiz ve değerlendirmeleri sizlere rapor eder, ardından ders içeriklerini hazırlamaktayız (Uygun görsel, işitsel ve de yazılı ders materyalleri seçilir ve/veya özel olarak oluşturulur.)
  5. Raporlama ve Takip: Kurumuzun belirlediği kriterlere göre raporlamalar her ay oluşturulur. 

In-house (Şirket içi) Eğitimler 

Eğitim şirketin kendi binasında gerçekleştirilir. Eğitimler şirket yönetimi ile ortaklaşa belirlenecek gün ve saatlerde işlenir. Eğitimin içeriği, süresi, niteliği şirket yönetiminin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda  konusunda uzman eğitim koordinatörlüğümüz tarafından belirlenir.  Şirket yönetiminin gürültü ve iş yoğunluğundan uzak bir eğitim ortamını organize etmesi yeterli olacaktır.

Şirket Çalışanlarına Yönelik Şubelerimizde Verilen Eğitimler

Şirket personeli zaman, ulaşım, eğitim yapılacak uygun mekan bulunamaması veya farklı ihtiyaçlar sebebi ile şirket dışında bir eğitimi talep edebilmektedirler. Bu durumlarda yine önce seviye belirleme sınavı yapılarak öğrencilerin mevcut İngilizce durumları belirlenir. Daha sonra öğrenciler kendilerine en uygun zaman diliminde ve uygun seviyedeki programlara yerleştirilirler. Diğer bir seçenek ise sadece şirket çalışanlarının eğitim gördüğü özel kapalı sınıflardır.

a-) Kapalı Grup Eğitimler 

Şirket çalışanları herhangi bir şubemizde sadece kendilerine özel sınıflarda ders alırlar. Sınıf mevcudu tamamen şirket çalışanlarından oluşur. Bu sınıfların zaman programı şubelerimizdeki standart eğitim zamanlarından farklı olabilir. 

b-) Şube İçi Eğitimler 

Şirket personeli standart Yaşam Boyu Eğitim Akademisi sınıflarında diğer kayıtlı öğrencilerimiz ile birlikte eğitim alırlar. Burada en büyük avantaj daha fazla zaman, seviye  ve sınıf seçeneğinin olmasıdır.

 

Kurumsal İngilizce Eğitimlerini Bakırköy, Beşiktaş şubelerimizden alabilirsiniz.