İLK SEVİYE İNGİLİZCE KURS EĞİTİMİ

ELEMENTARY (STARTING WITH OSE…)

İngilizceye yeni adım atacaklar, daha önce İngilizce eğitimi almamış ya da İngilizcesi zayıf olan öğrenciler için geçerli olan ELEMENTARY –OSE- İngilizce kursu, İngilizce eğitim sürecinin en önemli ve ilk adımıdır.

OSE’ de başlangıç İngilizce kursu seviyesinden itibaren öğrencilere İngilizce düşünme becerisi aşılanır ve ilk dersten itibaren öğrenciler İngilizce düşünmeye başlar. Elementary seviyesinde ifadeleri, zaman kalıplarını, temel cümle yapılarını öğrenir, İngilizcede çok sık kullanılan sözcükleri iyi anlarsınız. Günlük sosyal-iş hayatınızda basit diyaloglar gerçekleştirir ve kendinizi kısa kısa ifade etmeye başlarsınız. Alışveriş, yemek ve meslek gibi konularda temel düşünceyi kavrarsınız.

“Başlamak bitirmenin yarısıdır” diyor ve geleceğinizle buluşmak üzere sizi –OSE-‘ye davet ediyoruz.